Logo-HTGKN

historisch tijdschrift GKN

Het Historisch tijdschrift GKN

Persbericht

Het Historisch Tijdschrift GKN nr. 48 wordt in juli 2023 aan de abonnees toegezonden.

Het eerste artikel voert ons naar de Zuidoosthoek van Friesland, waar ds. Geert Noordhof rond 1900 zich krachtig inzette voor het lenigen van materiële nood. Wel 15 tot 30 procent van de kerkelijke inkomsten ging in deze streek naar de armen. Harm Noordhof doet u uit de doeken hoe zijn grootvader zijn ambt in deze omstandigheden uitoefende. Daarna ... [Lees het gehele persbericht (pdf)]

Het Historisch Tijdschrift Gereformeerde Kerken in Nederland (HTG) werd gestart in het jaar 2002. Het tijdschrift wil aandacht geven aan de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken uit de periode 1834-2004. In 1834 vond de Afscheiding uit de Nederlandse Hervormde Kerk plaats, waarmee kerken ontstonden die zich weer ‘gereformeerd’ gingen noemen. Het tweede jaartal is het jaar waarin de Gereformeerde Kerken in Nederland samengevoegd werden met de Nederlandse Hervormde Kerk en de Evangelisch-Lutherse Kerk tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Het tijdschrift verschijnt twee keer per kalenderjaar (zie ook de abonnements­voorwaarden). Een nummer bevat in principe de volgende onderdelen:

Op de pagina inhoud van deze website vindt u