Logo-HTGKN

historisch tijdschrift GKN

De redactie

Bram-Willem (A.W.) Aarnoutse (1972)

foto Aarnoutse

Al studeerde ik in 2000 te Kampen af in de Hermeneutiek van de Bijbelwetenschappen (Paul Ricoeur), kerkgeschiedenis is altijd bij mij. Als student raakte ik via het Archief van de Universiteit te Kampen al betrokken bij onderzoek naar de geschiedenis van de Hollandse Hervormde kerk te Sint-Petersburg en bij het Molukkenproject. Daarna schreef ik een aantal kerkhistorische bijdragen.

Gedurende mijn predikantschap bij de Gereformeerde Kerk te Vinkeveen-Waverveen (2005-2022) onderzocht ik het ontstaan van deze dolerende gemeente in 1887 en schreef over haar geschiedenis tot vlak na de oorlogstijd. Een artikel daarover verscheen in De Proosdijkroniek, juni 2022.

Naast mijn verbondenheid als predikant aan de Pauluskerk te Breukelen sinds de zomer van 2022 is er ruimte om redactiesecretaris van HTG te zijn.

Adri (A.J.O.) van der Wal (1953)

foto Van der Wal

Na drie kerkgemeentes als predikant te hebben gediend (Vinkeveen GKN, Vianen GKN en Hoofddorp, Marktpleinkerk, PKN) ben ik sinds 1 oktober 2018 emeritus.

Mijn specialisme is Oude Testament. Daarover heb ik in nationaal en internationaal verband gepubliceerd. Vanuit een langjarige interesse in (met name Nederlandse) kerkgebouwen en liturgie is mijn kerkhistorische belangstelling gegroeid.

Mijn bijdrage aan HTG ligt vooral op het terrein van het begeleiden en schrijven van In memoriams van overleden predikanten.

Gert (G.J.) Mink (1958)

foto Mink

In vijf gereformeerde kerken heb ik in de afgelopen decennia gediend: Arnemuiden, Katwijk aan Zee, Kampen, Maasdijk en Herwijnen. Momenteel ben ik predikant in de Hervormde Gemeente (PKN) van Sliedrecht.

Kerkgeschiedenis was mijn hoofdvak toen ik aan de Vrije Universiteit theologie studeerde. Drie jaar lang was ik assistent van de professoren Gäbler en Augustijn. Bij laatstgenoemde ben ik in 1995 gepromoveerd op een studie met de titel: Op het tweede plan. Evangelisten in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw. Diverse kerkhistorische bijdragen heb ik nadien geleverd aan tijdschriften, bundels en boeken.

Als voorzitter van de redactie van het HTG hoop ik te kunnen meewerken aan het levend houden van de geschiedenis van de GKN.

Theo (Th.J.S.) van Staalduine (1963)

foto Van Staalduine

Mijn eerste standplaats als predikant was van 1991 tot 1996 de Gereformeerde Kerk van ’s Gravenmoer in Noord-Brabant. Mijn aanstelling van 1995 tot en met 2004 als wetenschappelijk onderzoeker aan de Theologische Universiteit te Kampen, resulteerde onder meer in mijn proefschrift Om de lijn der Afscheiding. Prof.dr. G.M. den Hartogh en de Vrijmaking van 1944. Van 1998-2004 gaf ik leiding aan het onderzoek naar de Hollandse Hervormde Kerk te Sint-Petersburg (1717-1927) en publiceerde daarover. Van 2005 tot 2013 was ik predikant van de Protestantse Gemeente te Tollebeek, van 2016 tot 2023 van die van Nijbroek en sinds mei 2023 ben ik weer predikant van een Gereformeerde Kerk, die van Oldebroek. Meerdere gemeentes heb ik tijdelijk gediend als ambulant predikant. Sinds 2015 eindredacteur voor HTG.

Dick (H.J.Ph.G.) Kaajan (1949)

foto Kaajan

Tot mijn pensioen in 2014 was ik archivaris bij het Nationaal Archief in De Haag. Hierdoor was ik een tijd lid van het Deputaatschap voor de Archieven en het Kerkelijk Kunstbezit van de Generale Synode van de GKN. Vanaf de jaren zeventig tot 2018 bekleedde ik in ’s-Gravenhage-West, ’s-Gravenhage-Oost en in Leidschendam verschillende functies binnen de kerkenraad en classis; van 2011-2014 ook als afgevaardigde naar de generale synode van de PKN.

Ik inventariseerde twee kerkenraadsarchieven en leverde kerkhistorische bijdragen aan bundels, gedenkboeken en tijdschriften. Vanaf de oprichting van HTG ben ik eindverantwoordelijk voor de rubriek Romanfragment. Daarnaast begeleid en schrijf ik sinds 2016 (vanaf 2020 met Adri van der Wal) de in memoriams van overleden predikanten.