Logo-HTGKN

historisch tijdschrift GKN

Contact en abonnementsvoorwaarden

Redactieadres en abonnementenadministratie:
drs. A.W. Aarnoutse (secretaris)
aw.aarnoutse@xs4all.nl
tel. 06 200 24 393 (bij voorkeur na 19.00 uur)

Een jaarabonnement op het Historisch tijdschrift GKN (twee afleveringen) kost € 17,50 te voldoen op bankrekening NL53 INGB 0009349672 t.n.v. Werkgroep Gereformeerde Geschiedenis. Losse nummers kosten (inclusief porto) € 10,00.